Skip to content

Etap przygotowania do budowy domu Wybierz etap

Zamierzam kupić działkę

 • Sprawdź czy działka posiada

  1. Warunki zabudowy
  2. Miejscowy plan zagospodarowania terenu

  * Te dokumenty właściciel ma obowiązek przekazać tobie przed ostatecznym zakupem działki

 • Jeśli nie posiada warunków zabudowy ani miejscowego planu zagospodarowania terenu

  Należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy zgodnych z planowaną inwestycją

 • Jeśli posiada warunki zabudowy i/lub miejscowy plan zagospodarowania terenu

  Sprawdź czy:

  • czy warunki brzegowe podane w dokumentach pozwolą na realizację wybranego projektu
  • dostępność mediów (woda, kanalizacja, prąd, gaz)
  • możliwość usytuowania budynku na działce (np. względem frontu działki lub względem stron światła)
  • Czy warunki zabudowy posiadają klauzulę ostateczności

Posiadam działkę

 • Działka posiada:

  • Warunki zabudowy
  • Miejscowy plan zagospodarowania terenu
 • Decyzja o budowie

 • Złóż wniosek o wydanie

  • warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej (jeśli jest to możliwe)
 • Zleć wykonanie mapy projektowej 1:500

 • Zleć wykonanie badań gruntu

 • Wybierz projektanta adaptującego projekt budowlany (projekt budowlany otrzymasz od nas)

 • Złóż wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę

 • Wybierz kierownika budowy

FINANSOWANIE BUDOWY DOMU MOBILNI DORADCY FINANSOWI

Przygotowanie i budowa
tel. +48 881 424 252
WIELKOPOLSKA I POLSKA POŁUDNIOWA
tel. +48 601 410 106
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE